Gravitace lásky

 Jsme kapkami vody na listu rostliny spojujícími se silou gravitace lásky do jediné.
Jsme listem na téže rostlině.
Vzýváme paprsky světla, nechť se nás dotknou svou zářivou silou lásky.
V jediném okamžiku nádherného doteku mizíme...
... a stále jsme tady. V nezměrné kráse, obnažení, syroví a odhodlaní.
Odhodlaní zasvětit svůj život principu tak základnímu,
že se nás niterně dotýká - žití ze srdce.
Nejdříve trochu neohrabaně splétáme vlákna ctností srdce,
podle situace kombinujíce vděčnost, soucit, odpuštění, pokoru, pochopení a odvahu
a měníce je v různých odstínech lásky.
K sobě. K jiným. Ke všem.
S trpělivostí získáváme větší jasnost a dovednost.
JÁ JSEM - MY JSME.
Já jsem Tebou - Ty jsi mnou.
Zdánlivě kráčejíce proti sobě umožňujeme jeden druhému procitnutí
ve společném a vždy přítomném tanci bytí.
Zdánlivě jdouce bok po boku umožňujeme samostatný rozvoj v nekonečné expanzi bytí.
Nevlastníme jeden druhého.
Vydáš-li se na stezku srdce, čeká Tě dobrodružství.
Chce to odvahu, protože vstupuješ do kvantového pole neomezených možností.
Přestávají zde platit obvykle platné společenské normy, kterými jsme prorostlí.
Mizí obvyklé vnímání reality a času.
Co se zdálo budoucností, je brzy minulostí, přestává platit a rozpadá se kauzalita.
Jsi na přímé lince s celým vesmírem a víříš ve vesmírném tanci se všemi a vším.
Stáváš se vědomou částí ohromné mozaiky, jejíž nezměrnost je nepředstavitelná.
Jediné, co je třeba udělat, je dovolit to! Umožnit to!
Pro sebe. Pro druhé.
Pro všechny.

 

Ctnosti v ns
 

Už mě nemusíš vést

Už mě nemusíš vést.
Sama sebe beru za ruku a nořím se vědomě do tmy,
jež sametovým dotekem křídel nočního motýla
rozpoutá hurikán mých vířících vzpomínek, pocitů, zážitků...
...je potřeba jej přežít...
... a tak se ocitám v oku hurikánu,
najednou vše, co znám, co si pamatuji,
v nezměrné rychlosti splývá v barevnou změť,
jako když se dítě točí
na kolotoči.
Se stále větším zrychlením vše bledne, šedne až průzrační,
všechno se zklidňuje,
a přesto...
...a díky tomu...
stále JSEM.
V sobě Sama.
S Tebou.
Se všemi.
Ve vděčnosti.

 

 Odkazy na spřátelené weby

  https://dilnazivota.cz/objednavka/

pobyty ve tmě pro použití v běžném životě, Jindřiška Mertová